شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

10درصد تهاتر

صبحانه فرانسوی

کافه اوپال

تهاتر : 47,000ریال

423,000 ریال 470,000 ریال
10درصد تهاتر

صبحانه انگلیسی

کافه اوپال

تهاتر : 45,000ریال

405,000 ریال 450,000 ریال
15درصد تهاتر

پاستا بیف آلفردو

کافه اوپال

تهاتر : 163,500ریال

926,500 ریال 1,090,000 ریال
10درصد تهاتر

سبزیجات

کافه رستوران ژینر

تهاتر : 65,000ریال

585,000 ریال 650,000 ریال
10درصد تهاتر

فیش اند چیپس

کافه رستوران ژینر

تهاتر : 95,000ریال

855,000 ریال 950,000 ریال
10درصد تهاتر

سالاد اندونزی

رستوران چلو سه

تهاتر : 10,000ریال

90,000 ریال 100,000 ریال
10درصد تهاتر

کواترو

کافه رستوران ژینر

تهاتر : 75,000ریال

675,000 ریال 750,000 ریال
10درصد تهاتر

بلونیا

کافه رستوران ژینر

تهاتر : 67,000ریال

603,000 ریال 670,000 ریال
10درصد تهاتر

پیتزا پروشوتو

کافه رستوران ژینر

تهاتر : 67,500ریال

607,500 ریال 675,000 ریال