شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

15درصد تهاتر

دوغ قوطی

پیتزاتام

تهاتر : 15,000ریال

85,000 ریال 100,000 ریال
25درصد تهاتر

ریب استیک

کافه رستوران خروس

تهاتر : 875,000ریال

2,625,000 ریال 3,500,000 ریال
25درصد تهاتر

پیشنهاد سر آشپز

کافه رستوران خروس

تهاتر : 500,000ریال

1,500,000 ریال 2,000,000 ریال
25درصد تهاتر

استیک مرغ

کافه رستوران خروس

تهاتر : 450,000ریال

1,350,000 ریال 1,800,000 ریال
25درصد تهاتر

پیتزا پپرونی

کافه رستوران خروس

تهاتر : 375,000ریال

1,125,000 ریال 1,500,000 ریال
25درصد تهاتر

کالزون رول پیچ

کافه رستوران خروس

تهاتر : 400,000ریال

1,200,000 ریال 1,600,000 ریال
25درصد تهاتر

پیتزا قارچ و گوشت

کافه رستوران خروس

تهاتر : 400,000ریال

1,200,000 ریال 1,600,000 ریال
25درصد تهاتر

چیکن باربیکو

کافه رستوران خروس

تهاتر : 362,500ریال

1,087,500 ریال 1,450,000 ریال
25درصد تهاتر

فیلا دلفیا

کافه رستوران خروس

تهاتر : 450,000ریال

1,350,000 ریال 1,800,000 ریال