شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

اتاق فرار ابد و یک شب (روزهای عادی)

پلی اسکیپ

تهاتر : 320,000ریال

480,000 ریال 800,000 ریال

اتاق فرار فریدا کالو

کیوبیک

تهاتر : 175,000ریال

525,000 ریال 700,000 ریال

رویال اسکیپ 1

رویال اسکیپ

تهاتر : 150,000ریال

350,000 ریال 500,000 ریال

رویال اسکیپ 1

اتاق فرار (اسکیپ روم)

تهاتر : 50,000ریال

200,000 ریال 250,000 ریال

رویال اسکیپ2

رویال اسکیپ

تهاتر : 100,000ریال

400,000 ریال 500,000 ریال

اتاق فرار پارک مرگ (روزهای عادی)

پلی اسکیپ

تهاتر : 400,000ریال

600,000 ریال 1,000,000 ریال

اتاق فرار ابد و یک شب (تعطیلات)

پلی اسکیپ

تهاتر : 280,000ریال

520,000 ریال 800,000 ریال

اتاق فرار پارک مرگ (تعطیلات)

پلی اسکیپ

تهاتر : 300,000ریال

700,000 ریال 1,000,000 ریال