شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

بدنسازی فوتبال

باشگاه فلامینگو

تهاتر : 2,700,000

6,300,000 ریال 9,000,000 ریال

بدنسازی

باشگاه فلامینگو

تهاتر : 2,100,000

4,900,000 ریال 7,000,000 ریال

بدنسازی

باشگاه نشاط

تهاتر : 800,000

1,200,000 ریال 2,000,000 ریال

TRX

باشگاه فلامینگو

تهاتر : 2,400,000

5,600,000 ریال 8,000,000 ریال

حرکات اصلاحی

باشگاه فلامینگو

تهاتر : 2,100,000

4,900,000 ریال 7,000,000 ریال

شهریه

باشگاه بدنسازی فرزام شرق

تهاتر : 150,000

1,350,000 ریال 1,500,000 ریال

بدنسازی 12 جلسه

باشگاه ماهان شرق

تهاتر : 240,000

960,000 ریال 1,200,000 ریال

بدنسازی 16 جلسه

باشگاه ماهان شرق

تهاتر : 260,000

1,040,000 ریال 1,300,000 ریال

بدنسازی 26 جلسه

باشگاه ماهان شرق

تهاتر : 280,000

1,120,000 ریال 1,400,000 ریال