شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

بدنسازی فوتبال

باشگاه فلامینگو

تهاتر : 2,700,000ریال

6,300,000 ریال 9,000,000 ریال

بدنسازی

باشگاه فلامینگو

تهاتر : 2,100,000ریال

4,900,000 ریال 7,000,000 ریال

بدنسازی

باشگاه نشاط

تهاتر : 800,000ریال

1,200,000 ریال 2,000,000 ریال

بدنسازی

باشگاه بدنسازی هیوا

تهاتر : 240,000ریال

960,000 ریال 1,200,000 ریال

بدنسازی

باشگاه بدنسازی فجر

تهاتر : 400,000ریال

1,600,000 ریال 2,000,000 ریال

TRX

باشگاه فلامینگو

تهاتر : 2,400,000ریال

5,600,000 ریال 8,000,000 ریال

TRX

باشگاه بدنسازی هیوا

تهاتر : 272,000ریال

1,088,000 ریال 1,360,000 ریال

TRX

مجموعه ورزشی حس برتر

تهاتر : 1,000,000ریال

4,000,000 ریال 5,000,000 ریال

حرکات اصلاحی

باشگاه فلامینگو

تهاتر : 2,100,000ریال

4,900,000 ریال 7,000,000 ریال