شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

لیزر مو زائد

کیلینیک زیبایی رز بنفش

تهاتر : 1,400,000ریال

2,100,000 ریال 3,500,000 ریال

لیزر مو زائد

کیلینیک زیبایی بلادونا

تهاتر : 2,100,000ریال

4,900,000 ریال 7,000,000 ریال

هایفو تراپی

کیلینیک زیبایی رز بنفش

تهاتر : 800,000ریال

1,200,000 ریال 2,000,000 ریال

هایفو تراپی

سالن زیبایی بانو

تهاتر : 500,000ریال

2,000,000 ریال 2,500,000 ریال

هایفو تراپی

مطب پوست ومو دکتر سیمین ایرانپور

تهاتر : 3,750,000ریال

21,250,000 ریال 25,000,000 ریال

هایفو تراپی

مرکز زیبایی و جراحی دکتر رحیم اکبرپور

تهاتر : 2,000,000ریال

8,000,000 ریال 10,000,000 ریال

میکرو نیدلینگ

کیلینیک زیبایی رز بنفش

تهاتر : 1,800,000ریال

2,700,000 ریال 4,500,000 ریال

میکرو نیدلینگ

مرکز زیبایی و جراحی دکتر رحیم اکبرپور

تهاتر : 1,000,000ریال

3,000,000 ریال 4,000,000 ریال

میکرو نیدلینگ

مرکز لیزر نوشین

تهاتر : 1,125,000ریال

3,375,000 ریال 4,500,000 ریال