شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

10درصد تهاتر

پیرسینگ گوش شروع قیمت از

کلنیک لیزر و زیبایی آترا

تهاتر : 60,000ریال

540,000 ریال 600,000 ریال
10درصد تهاتر

خالبرداری شروع قیمت از

کلنیک لیزر و زیبایی آترا

تهاتر : 30,000ریال

270,000 ریال 300,000 ریال
10درصد تهاتر

بوتاکس مصپورت

کلنیک لیزر و زیبایی آترا

تهاتر : 650,000ریال

5,850,000 ریال 6,500,000 ریال
10درصد تهاتر

پکیج نیمه بادی

کلنیک لیزر و زیبایی آترا

تهاتر : 399,000ریال

3,591,000 ریال 3,990,000 ریال
10درصد تهاتر

پکیج فول بادی

کلنیک لیزر و زیبایی آترا

تهاتر : 479,000ریال

4,311,000 ریال 4,790,000 ریال
10درصد تهاتر

لیزر پشت گردن

کلنیک لیزر و زیبایی آترا

تهاتر : 80,000ریال

720,000 ریال 800,000 ریال
10درصد تهاتر

لیزر آنکادر صورت

کلنیک لیزر و زیبایی آترا

تهاتر : 100,000ریال

900,000 ریال 1,000,000 ریال
10درصد تهاتر

لیزر زیربغل

کلنیک لیزر و زیبایی آترا

تهاتر : 80,000ریال

720,000 ریال 800,000 ریال
10درصد تهاتر

لیزر نیم تنه پشت

کلنیک لیزر و زیبایی آترا

تهاتر : 290,000ریال

2,610,000 ریال 2,900,000 ریال