شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

دوزوج عدسی

عینک تیام

تهاتر : 1,700,000ریال

6,800,000 ریال 8,500,000 ریال
25درصد تهاتر

پانسمان بزرگ

پرستاری در منزل کوشا سلامت

تهاتر : 450,000ریال

1,350,000 ریال 1,800,000 ریال
25درصد تهاتر

پانسمان متوسط

پرستاری در منزل کوشا سلامت

تهاتر : 325,000ریال

975,000 ریال 1,300,000 ریال
25درصد تهاتر

تزریق عضلانی

پرستاری در منزل کوشا سلامت

تهاتر : 225,000ریال

675,000 ریال 900,000 ریال
20درصد تهاتر

فریم عینک

عینک تیام

تهاتر : 300,000ریال

1,200,000 ریال 1,500,000 ریال
10درصد تهاتر

عدسی

عینک تیام

تهاتر : 120,000ریال

1,080,000 ریال 1,200,000 ریال
20درصد تهاتر

عینک آفتابی بیش از 90مدل

عینک تیام

تهاتر : 600,000ریال

2,400,000 ریال 3,000,000 ریال
20درصد تهاتر

عینک طبی با کیفیت

عینک تیام

تهاتر : 360,000ریال

1,440,000 ریال 1,800,000 ریال
20درصد تهاتر

عینک طبی با کیفیت

عینک نوین

تهاتر : 3,000,000ریال

12,000,000 ریال 15,000,000 ریال