شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

پین جایگزین ایپلنت

کیلینیک ویولت

نخفیف : 3,000,000ریال تهاتر : 3,000,000ریال

9,000,000 ریال 15,000,000 ریال
50درصد تهاتر

روکش pfm زیر فلزی واحدی

کیلینیک ویولت

نخفیف : 10,000,000ریال تهاتر : 10,000,000ریال

0 ریال 20,000,000 ریال
20درصد تهاتر

روکش تمام سرامیک زیر کوینم واحدی

کیلینیک ویولت

نخفیف : 4,000,000ریال تهاتر : 4,000,000ریال

12,000,000 ریال 20,000,000 ریال
15درصد تهاتر

چسباندن روکش

دندانپزشکی دکتر مرشدی

تهاتر : 1,875,000ریال

10,625,000 ریال 12,500,000 ریال
23درصد تهاتر

عصب کشی بهمراه پرکردن

لبخند سفید شعبه غرب

تهاتر : 4,600,000ریال

15,400,000 ریال 20,000,000 ریال
15درصد تهاتر

جرمگیری

دندان پزشکی لاویه

تهاتر : 2,250,000ریال

12,750,000 ریال 15,000,000 ریال
15درصد تهاتر

روکش

دندان پزشکی لاویه

تهاتر : 1,350,000ریال

7,650,000 ریال 9,000,000 ریال
15درصد تهاتر

ترمیم

دندان پزشکی لاویه

تهاتر : 975,000ریال

5,525,000 ریال 6,500,000 ریال
15درصد تهاتر

ایمپلنت

دندان پزشکی لاویه

تهاتر : 11,250,000ریال

63,750,000 ریال 75,000,000 ریال