شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

کامپوزیت ونیز

دندانپزشکی سرسبز

تهاتر : 800,000

7,200,000 ریال 8,000,000 ریال

کامپوزیت ونیز

مرکز دندانپزشکی آریامهر

تهاتر : 1,400,000

12,600,000 ریال 14,000,000 ریال

لمینیت

دندانپزشکی سرسبز

تهاتر : 2,200,000

19,800,000 ریال 22,000,000 ریال

عصب کشی بهمراه پرکردن

دندانپزشکی سرسبز

تهاتر : 900,000

8,100,000 ریال 9,000,000 ریال

روکش Pfm

دندانپزشکی سرسبز

نخفیف : 1,700,000 تهاتر : 1,700,000

13,600,000 ریال 17,000,000 ریال

روکش Pfm

مرکز تخصصی دندانپزشکی وفک وصورت دکتر اعلم ملکی

تهاتر : 1,800,000

10,200,000 ریال 12,000,000 ریال

روکش Pfm

مطب دندانپرشکی دکتر زهرا تاج آبادی

تهاتر : 5,500,000

5,500,000 ریال 11,000,000 ریال

زیرکونیا

دندانپزشکی سرسبز

تهاتر : 900,000

8,100,000 ریال 9,000,000 ریال

کشیدن وجراحی دندان

دندانپزشکی دادمان

تهاتر : 900,000

3,600,000 ریال 4,500,000 ریال