شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

کامپوزیت ونیز

دندانپزشکی سرسبز

تهاتر : 800,000ریال

7,200,000 ریال 8,000,000 ریال

کامپوزیت ونیز

مرکز دندانپزشکی آریامهر

تهاتر : 1,400,000ریال

12,600,000 ریال 14,000,000 ریال

کامپوزیت ونیز

دندانپزشکی دایا

تهاتر : 3,600,000ریال

8,400,000 ریال 12,000,000 ریال

لمینیت

دندانپزشکی سرسبز

تهاتر : 2,200,000ریال

19,800,000 ریال 22,000,000 ریال

عصب کشی بهمراه پرکردن

دندانپزشکی سرسبز

تهاتر : 900,000ریال

8,100,000 ریال 9,000,000 ریال

روکش Pfm

دندانپزشکی سرسبز

نخفیف : 1,700,000ریال تهاتر : 1,700,000ریال

13,600,000 ریال 17,000,000 ریال

روکش Pfm

مطب دندانپرشکی دکتر زهرا تاج آبادی

تهاتر : 5,500,000ریال

5,500,000 ریال 11,000,000 ریال

روکش Pfm

کلینیک دندانپزشکی امین

تهاتر : 1,800,000ریال

7,200,000 ریال 9,000,000 ریال

زیرکونیا

دندانپزشکی سرسبز

تهاتر : 900,000ریال

8,100,000 ریال 9,000,000 ریال