شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

10درصد تهاتر

فاکتور خانم جواهریان

کلینیک مدرن اشرفی

تهاتر : 515,000ریال

4,635,000 ریال 5,150,000 ریال
10درصد تهاتر

فاکتور خانم یوسفی

مطب دندانپرشکی دکتر زهرا تاج آبادی

تهاتر : 1,595,000ریال

14,355,000 ریال 15,950,000 ریال
12درصد تهاتر

ایمپلنت

مطب دندان پزشکی

تهاتر : 7,200,000ریال

52,800,000 ریال 60,000,000 ریال
12درصد تهاتر

روکش Pfm

مطب دندان پزشکی

تهاتر : 2,160,000ریال

15,840,000 ریال 18,000,000 ریال
40درصد تهاتر

جرم گیری

مطب دندان پزشکی

تهاتر : 1,400,000ریال

2,100,000 ریال 3,500,000 ریال
30درصد تهاتر

لمینیت

مطب دندان پزشکی

تهاتر : 8,400,000ریال

19,600,000 ریال 28,000,000 ریال
40درصد تهاتر

کامپوزیت ونیز

مطب دندان پزشکی

تهاتر : 3,600,000ریال

5,400,000 ریال 9,000,000 ریال
20درصد تهاتر

روکش تخصصی زیرکونیا

مطب دندان پزشکی

تهاتر : 4,600,000ریال

18,400,000 ریال 23,000,000 ریال
40درصد تهاتر

بلیچینگ

مطب دندان پزشکی

تهاتر : 8,000,000ریال

12,000,000 ریال 20,000,000 ریال