شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

سفید کردن دندان

دندانپزشکی(دکتر کوروش عبدالهی)

تهاتر : 400,000ریال

1,600,000 ریال 2,000,000 ریال

کشیدن و جراحی دندان عقل

دندانپزشکی(دکتر کوروش عبدالهی)

تهاتر : 1,500,000ریال

4,500,000 ریال 6,000,000 ریال

جرمگیری وبروساژ

دندانپزشکی(دکتر کوروش عبدالهی)

تهاتر : 1,500,000ریال

1,500,000 ریال 3,000,000 ریال

پرکردن

مطب دندانپرشکی دکتر زهرا تاج آبادی

تهاتر : 200,000ریال

1,800,000 ریال 2,000,000 ریال

جراحی دندان

مطب دندانپرشکی دکتر زهرا تاج آبادی

تهاتر : 500,000ریال

4,500,000 ریال 5,000,000 ریال

کشیدن دندان

مطب دندانپرشکی دکتر زهرا تاج آبادی

تهاتر : 200,000ریال

1,800,000 ریال 2,000,000 ریال

روکش فلز سرامیک یا pfm (هر واحد)

دندانپزشکی دکتر مرشدی

تهاتر : 3,000,000ریال

17,000,000 ریال 20,000,000 ریال

پرکردن به همراه پین

کلینیک مدرن اشرفی

تهاتر : 600,000ریال

5,400,000 ریال 6,000,000 ریال

پرکردن 2 سطحی

کلینیک مدرن اشرفی

تهاتر : 450,000ریال

4,050,000 ریال 4,500,000 ریال