شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

10درصد تهاتر

عکس دندان

مطب دندانپرشکی دکتر زهرا تاج آبادی

تهاتر : 60,000ریال

540,000 ریال 600,000 ریال
20درصد تهاتر

سفید کردن دندان

دندانپزشکی(دکتر کوروش عبدالهی)

تهاتر : 400,000ریال

1,600,000 ریال 2,000,000 ریال
25درصد تهاتر

کشیدن و جراحی دندان عقل

دندانپزشکی(دکتر کوروش عبدالهی)

تهاتر : 1,500,000ریال

4,500,000 ریال 6,000,000 ریال
50درصد تهاتر

جرمگیری وبروساژ

دندانپزشکی(دکتر کوروش عبدالهی)

تهاتر : 1,500,000ریال

1,500,000 ریال 3,000,000 ریال
10درصد تهاتر

پرکردن

مطب دندانپرشکی دکتر زهرا تاج آبادی

تهاتر : 350,000ریال

3,150,000 ریال 3,500,000 ریال
10درصد تهاتر

جراحی دندان

مطب دندانپرشکی دکتر زهرا تاج آبادی

تهاتر : 500,000ریال

4,500,000 ریال 5,000,000 ریال
10درصد تهاتر

کشیدن دندان

مطب دندانپرشکی دکتر زهرا تاج آبادی

تهاتر : 389,000ریال

3,501,000 ریال 3,890,000 ریال
15درصد تهاتر

روکش فلز سرامیک یا pfm (هر واحد)

دندانپزشکی دکتر مرشدی

تهاتر : 3,000,000ریال

17,000,000 ریال 20,000,000 ریال
10درصد تهاتر

پرکردن به همراه پین

کلینیک مدرن اشرفی

تهاتر : 600,000ریال

5,400,000 ریال 6,000,000 ریال