شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

15درصد تهاتر

ماساژ کف پا و صورت

ماساژ فاضلی

تهاتر : 495,000ریال

2,805,000 ریال 3,300,000 ریال
15درصد تهاتر

خدمات در سالن

ماساژ فاضلی

تهاتر : 420,000ریال

2,380,000 ریال 2,800,000 ریال
15درصد تهاتر

خدمات در سالن

ماساژ فاضلی

تهاتر : 420,000ریال

2,380,000 ریال 2,800,000 ریال
15درصد تهاتر

خدمات در سالن

ماساژ فاضلی

تهاتر : 420,000ریال

2,380,000 ریال 2,800,000 ریال
15درصد تهاتر

انواع ماساژهای درمانی

ماساژ فاضلی

تهاتر : 495,000ریال

2,805,000 ریال 3,300,000 ریال
15درصد تهاتر

ماساژ پزشکی و ورزشی

ماساژ فاضلی

تهاتر : 495,000ریال

2,805,000 ریال 3,300,000 ریال
15درصد تهاتر

ماساژ سوئدی

ماساژ فاضلی

تهاتر : 495,000ریال

2,805,000 ریال 3,300,000 ریال
15درصد تهاتر

ماساژ در منزل مشتری یک ساعت

ماساژ فاضلی

تهاتر : 495,000ریال

2,805,000 ریال 3,300,000 ریال
17درصد تهاتر

رفع ترک پا

ماساژ لبخند

تهاتر : 297,500ریال

1,452,500 ریال 1,750,000 ریال