شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

ویزیت درب منزل

دامپزشکی سیار

تهاتر : 250,000

2,250,000 ریال 2,500,000 ریال

ویزیت درب منزل

دامپزشکی سیار تیرداد

تهاتر : 50,000

450,000 ریال 500,000 ریال

صدور شناسنامه

دامپزشکی سیار

تهاتر : 100,000

900,000 ریال 1,000,000 ریال

واکسن پلی والان

دامپزشکی سیار

تهاتر : 300,000

2,700,000 ریال 3,000,000 ریال

واکسن هاری

دامپزشکی سیار

تهاتر : 150,000

1,350,000 ریال 1,500,000 ریال

واکسن هاری

دامپزشکی سیار تیرداد

تهاتر : 70,000

630,000 ریال 700,000 ریال

هزینه واکسن ها

دامپزشکی سیار تیرداد

تهاتر : 140,000

1,260,000 ریال 1,400,000 ریال

واکسن چندگانه سگ

دامپزشکی سیار تیرداد

تهاتر : 140,000

1,260,000 ریال 1,400,000 ریال

واکسن چندگانه گربه

دامپزشکی سیار تیرداد

تهاتر : 150,000

1,350,000 ریال 1,500,000 ریال