شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

iVRمتوسط

استودیو دوازده

تهاتر : 5,000,000ریال

20,000,000 ریال 25,000,000 ریال
20درصد تهاتر

iVRکوتاه

استودیو دوازده

تهاتر : 3,000,000ریال

12,000,000 ریال 15,000,000 ریال
20درصد تهاتر

پک آهنگسازی 4

استودیو دوازده

تهاتر : 28,000,000ریال

112,000,000 ریال 140,000,000 ریال
20درصد تهاتر

پک آهنگسازی 3

استودیو دوازده

تهاتر : 12,000,000ریال

48,000,000 ریال 60,000,000 ریال
20درصد تهاتر

پک آهنگسازی 2

استودیو دوازده

تهاتر : 10,000,000ریال

40,000,000 ریال 50,000,000 ریال
20درصد تهاتر

پک آهنگسازی 1

استودیو دوازده

تهاتر : 6,000,000ریال

24,000,000 ریال 30,000,000 ریال
20درصد تهاتر

ضبط استودیویی

استودیو دوازده

تهاتر : 360,000ریال

1,440,000 ریال 1,800,000 ریال
30درصد تهاتر

دی جی فوق حرفه ای تشریفات VIP

تشریفات مجالس vip

تهاتر : 21,435,000ریال

50,015,000 ریال 71,450,000 ریال
30درصد تهاتر

دی جی حرفه ای تشریفات VIP

تشریفات مجالس vip

تهاتر : 7,290,000ریال

17,010,000 ریال 24,300,000 ریال