شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

10درصد تهاتر

سیستم صوتی

تالارپذیرایی مهتاب

تهاتر : 350,000ریال

3,150,000 ریال 3,500,000 ریال
10درصد تهاتر

خواننده 2 ساعت

تالارپذیرایی مهتاب

تهاتر : 900,000ریال

8,100,000 ریال 9,000,000 ریال
10درصد تهاتر

خواننده 1ساعت

تالارپذیرایی مهتاب

تهاتر : 500,000ریال

4,500,000 ریال 5,000,000 ریال