شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

تامین نیروی محافظ شخصی

نظافتی و تشریفاتی

تهاتر : 3,500,000ریال

6,500,000 ریال 10,000,000 ریال

تامین سر آشپز برای مجالس

نظافتی و تشریفاتی

تهاتر : 3,500,000ریال

6,500,000 ریال 10,000,000 ریال

اعزام نیرو به محل برای انجام امور

نظافتی و تشریفاتی

تهاتر : 875,000ریال

1,625,000 ریال 2,500,000 ریال

انجام امور چیدمان محیط

نظافتی و تشریفاتی

تهاتر : 1,750,000ریال

3,250,000 ریال 5,000,000 ریال

دکور با میز بادکنک بکگراند و شمع آرایی

بادکنک آرایی من

تهاتر : 3,000,000ریال

12,000,000 ریال 15,000,000 ریال

دکور با میز و بادکنک و بکگراند

بادکنک آرایی من

تهاتر : 2,000,000ریال

8,000,000 ریال 10,000,000 ریال

دکور با میز و بادکنک

بادکنک آرایی من

تهاتر : 800,000ریال

3,200,000 ریال 4,000,000 ریال

گل آرایی

بادکنک آرایی من

تهاتر : 1,600,000ریال

6,400,000 ریال 8,000,000 ریال