شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

شستشوی پتو 1 نفره

مبل شویی مبین

تهاتر : 22,000ریال

198,000 ریال 220,000 ریال

شستشوی پتو 1 نفره

خشکشویی خالقی

تهاتر : 35,000ریال

315,000 ریال 350,000 ریال

شستشوی پتو 1 نفره

خشکشویی پاک سون

تهاتر : 140,000ریال

260,000 ریال 400,000 ریال

شستشوی پتو 1 نفره

خشکشویی آنا

تهاتر : 120,000ریال

280,000 ریال 400,000 ریال

شستشوی پتو 1 نفره

خشکشویی اسپید

تهاتر : 70,000ریال

280,000 ریال 350,000 ریال

شستشوی پتوی 2 نفره

مبل شویی مبین

تهاتر : 27,000ریال

243,000 ریال 270,000 ریال

شستشوی پتوی 2 نفره

خشکشویی خالقی

تهاتر : 90,000ریال

360,000 ریال 450,000 ریال

شستشوی پتوی 2 نفره

خشکشویی پاک سون

تهاتر : 150,000ریال

350,000 ریال 500,000 ریال

شستشوی پتوی 2 نفره

خشکشویی آنا

تهاتر : 187,500ریال

437,500 ریال 625,000 ریال