شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

25درصد تهاتر

شست وشو تشک دو نفره

قالیشویی و مبل شویی جاوید

تهاتر : 500,000ریال

1,500,000 ریال 2,000,000 ریال
25درصد تهاتر

شست وشو تشک یک نفره

قالیشویی و مبل شویی جاوید

تهاتر : 325,000ریال

975,000 ریال 1,300,000 ریال
25درصد تهاتر

شست وشوموکت متری

قالیشویی و مبل شویی جاوید

تهاتر : 20,000ریال

60,000 ریال 80,000 ریال
10درصد تهاتر

تشک خوشخواب 1نفره

شرکت نظافتی نشاط آوران پاکی

تهاتر : 120,000ریال

1,080,000 ریال 1,200,000 ریال
10درصد تهاتر

تشک خوشخواب 2نفره

شرکت نظافتی نشاط آوران پاکی

تهاتر : 220,000ریال

1,980,000 ریال 2,200,000 ریال
10درصد تهاتر

صندلی ناهار خوری

شرکت نظافتی نشاط آوران پاکی

تهاتر : 17,000ریال

153,000 ریال 170,000 ریال
10درصد تهاتر

مبل 9نفره بدون تشک کف

شرکت نظافتی نشاط آوران پاکی

تهاتر : 300,000ریال

2,700,000 ریال 3,000,000 ریال
10درصد تهاتر

مبل 9نفره با تشک کف

شرکت نظافتی نشاط آوران پاکی

تهاتر : 330,000ریال

2,970,000 ریال 3,300,000 ریال
10درصد تهاتر

مبل 7نفره بدون تشک کف

شرکت نظافتی نشاط آوران پاکی

تهاتر : 195,000ریال

1,755,000 ریال 1,950,000 ریال