شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

واترجت نما

شرکت ساختمانی دیاکو

تهاتر : 1,400,000ریال

5,600,000 ریال 7,000,000 ریال

ابر و طی با محلول

شرکت ساختمانی دیاکو

تهاتر : 1,400,000ریال

5,600,000 ریال 7,000,000 ریال

نظافت راه پله

نظافت راه پله

تهاتر : 250,000ریال

750,000 ریال 1,000,000 ریال

لوله بازکنی

لوله بازکنی

تهاتر : 240,000ریال

960,000 ریال 1,200,000 ریال

لوله باز کنی 2

لوله بازکنی

تهاتر : 440,000ریال

1,760,000 ریال 2,200,000 ریال

خدمات نظافت منزل ساعتی

شرکت نظافتی پاکان

تهاتر : 180,000ریال

420,000 ریال 600,000 ریال

خدمات نظافت راه پله ساعتی

شرکت نظافتی پاکان

تهاتر : 150,000ریال

350,000 ریال 500,000 ریال

لوله بازکنی3

لوله بازکنی

تهاتر : 640,000ریال

2,560,000 ریال 3,200,000 ریال

لوله بازکنی 4

لوله بازکنی

تهاتر : 840,000ریال

3,360,000 ریال 4,200,000 ریال