شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

30درصد تهاتر

نظافت منزل توسط نیروی آقا

خدمات فنی حمید

تهاتر : 450,000ریال

1,050,000 ریال 1,500,000 ریال
10درصد تهاتر

هر ساعت نظافت

مهرسان اندیشان زر آباد

تهاتر : 25,000ریال

225,000 ریال 250,000 ریال

انعام

مهرسان اندیشان زر آباد

300,000 ریال 300,000 ریال
10درصد تهاتر

نظافت منزل (4 ساعت )

مهرسان اندیشان زر آباد

تهاتر : 220,000ریال

1,980,000 ریال 2,200,000 ریال
15درصد تهاتر

نظافت منازل (ساعتی )

پاکبان حکیمیه

تهاتر : 60,000ریال

340,000 ریال 400,000 ریال
10درصد تهاتر

خدمت نظافت خانم ها

خدمات نظافتی پاکان کند

تهاتر : 260,000ریال

2,340,000 ریال 2,600,000 ریال
10درصد تهاتر

خدمت نظافت آقایان

خدمات نظافتی پاکان کند

تهاتر : 260,000ریال

2,340,000 ریال 2,600,000 ریال
20درصد تهاتر
20درصد تهاتر