شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

سم پاشی با وایتکس جهت کرونا

خدمات سم پاشی رستیکا

تهاتر : 700,000

2,800,000 ریال 3,500,000 ریال

سم پاشی با الکل ایزوپروپیل

خدمات سم پاشی رستیکا

تهاتر : 900,000

3,600,000 ریال 4,500,000 ریال

طراحی فضای سبز

خدمات سم پاشی رستیکا

تهاتر : 6,000

24,000 ریال 30,000 ریال

چمن کاری محیط

خدمات سم پاشی رستیکا

تهاتر : 400,000

1,600,000 ریال 2,000,000 ریال