شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

سم پاشی با وایتکس جهت کرونا

خدمات سم پاشی رستیکا

تهاتر : 700,000ریال

2,800,000 ریال 3,500,000 ریال

سم پاشی با الکل ایزوپروپیل

خدمات سم پاشی رستیکا

تهاتر : 900,000ریال

3,600,000 ریال 4,500,000 ریال

سم پاشی علیه آفات و بیماریهای نباتی

خدمات سم پاشی رستیکا

تهاتر : 198,000ریال

792,000 ریال 990,000 ریال

طراحی فضای سبز

خدمات سم پاشی رستیکا

تهاتر : 6,000ریال

24,000 ریال 30,000 ریال

چمن کاری محیط

خدمات سم پاشی رستیکا

تهاتر : 400,000ریال

1,600,000 ریال 2,000,000 ریال

سمپاشی منازل از60مترتا80متر

سمپاشی پاکسازان

تهاتر : 1,060,000ریال

4,240,000 ریال 5,300,000 ریال

سمپاشی منازل واماکن از80مترتا100متر

سمپاشی پاکسازان

تهاتر : 1,160,000ریال

4,640,000 ریال 5,800,000 ریال

سمپاشی منازل واماکن از100مترتا120 متر

سمپاشی پاکسازان

تهاتر : 1,240,000ریال

4,960,000 ریال 6,200,000 ریال

سمپاشی منازل واماکن از 120مترتا 150متر

سمپاشی پاکسازان

تهاتر : 1,360,000ریال

5,440,000 ریال 6,800,000 ریال