شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

تعویض روغن گیربکس اتومات

بیمارستان خودرو

تهاتر : 225,000ریال

1,275,000 ریال 1,500,000 ریال

دستمزد تعمیر کامل بوستر 405

بوستر ترمز هنگام

تهاتر : 150,000ریال

1,350,000 ریال 1,500,000 ریال

دستمزد تعمیر کامل پمپ405

بوستر ترمز هنگام

تهاتر : 100,000ریال

900,000 ریال 1,000,000 ریال

دستمزد تعمیر کامل بوستر پراید

بوستر ترمز هنگام

تهاتر : 120,000ریال

1,080,000 ریال 1,200,000 ریال

دستمزد تعمیر کامل پمپ پراید

بوستر ترمز هنگام

تهاتر : 80,000ریال

720,000 ریال 800,000 ریال

تعمیر موتور

مکانیکی حاتمی

تهاتر : 150,000ریال

1,350,000 ریال 1,500,000 ریال

تعمیر موتور

موتورسازی مهدی

تهاتر : 300,000ریال

1,200,000 ریال 1,500,000 ریال

تعمیر موتور

مکانیکی واحد پور

تهاتر : 2,000,000ریال

18,000,000 ریال 20,000,000 ریال

تعمیر گیربکس

هیوندای پارسیان

تهاتر : 2,500,000ریال

22,500,000 ریال 25,000,000 ریال