شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

16درصد تهاتر

شستشوی انژکتور

مارشال تون اپ

تهاتر : 480,000ریال

2,520,000 ریال 3,000,000 ریال
5درصد تهاتر

تعویض روغن ایرانی(1)

تعویض روغنی گلها

تهاتر : 120,000ریال

2,280,000 ریال 2,400,000 ریال
10درصد تهاتر

لنت جلو

تهران یدک

تهاتر : 115,000ریال

1,035,000 ریال 1,150,000 ریال
10درصد تهاتر

اجرت

تعویض روغنی برادران میرزایی

تهاتر : 40,000ریال

360,000 ریال 400,000 ریال
10درصد تهاتر

تراشکاری

تعویض روغنی برادران میرزایی

تهاتر : 50,000ریال

450,000 ریال 500,000 ریال
10درصد تهاتر

بلبیرینگ چرخ جلو اعزام

تعویض روغنی برادران میرزایی

تهاتر : 200,000ریال

1,800,000 ریال 2,000,000 ریال
10درصد تهاتر

روغن گالف

تعویض روغنی برادران میرزایی

تهاتر : 250,000ریال

2,250,000 ریال 2,500,000 ریال
10درصد تهاتر

تعمیرسپر

تعمیرگاه نوین

تهاتر : 500,000ریال

4,500,000 ریال 5,000,000 ریال
10درصد تهاتر

کولر

تعمیرگاه نوین

تهاتر : 400,000ریال

3,600,000 ریال 4,000,000 ریال