شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

لکه گیری خط های بدنه هرتیکه

صافکاری ونقاشی

تهاتر : 900,000ریال

2,100,000 ریال 3,000,000 ریال

صافکاری بدون رنگ هرتیکه ضربه کوچک

صافکاری ونقاشی

تهاتر : 900,000ریال

2,100,000 ریال 3,000,000 ریال

صافکاری بدون رنگ هرتیکه ضربه متوسط

صافکاری ونقاشی

تهاتر : 600,000ریال

1,400,000 ریال 2,000,000 ریال

صافکاری بدون رنگ هرتیکه ضربه سخت بزرگ

صافکاری ونقاشی

تهاتر : 9,000,000ریال

21,000,000 ریال 30,000,000 ریال