شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

40درصد تهاتر

صفر شویی

هنرکده اتومبیل ناسا

تهاتر : 3,200,000ریال

4,800,000 ریال 8,000,000 ریال
30درصد تهاتر

صفر شویی تیپ 4 گریدA

کارواش وتعویض روغنی

تهاتر : 2,400,000ریال

5,600,000 ریال 8,000,000 ریال
30درصد تهاتر

صفرشویی تیپ 4 گریدB

کارواش وتعویض روغنی

تهاتر : 1,950,000ریال

4,550,000 ریال 6,500,000 ریال
30درصد تهاتر

صفر شویی تیپ3

کارواش وتعویض روغنی

تهاتر : 1,650,000ریال

3,850,000 ریال 5,500,000 ریال
30درصد تهاتر

صفرشویی تیپ 2

کارواش وتعویض روغنی

تهاتر : 1,350,000ریال

3,150,000 ریال 4,500,000 ریال
30درصد تهاتر

صفرشویی تیپ1

کارواش وتعویض روغنی

تهاتر : 1,050,000ریال

2,450,000 ریال 3,500,000 ریال
20درصد تهاتر

روشویی تیپ 4 گردید A

کارواش وتعویض روغنی

تهاتر : 102,000ریال

408,000 ریال 510,000 ریال
20درصد تهاتر

روشویی تیپ 4

کارواش وتعویض روغنی

تهاتر : 90,000ریال

360,000 ریال 450,000 ریال
20درصد تهاتر

روشویی تیپ3

کارواش وتعویض روغنی

تهاتر : 700,000ریال

2,800,000 ریال 3,500,000 ریال