شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

5درصد تهاتر

بیمه خانم شجاعی

آسان تهاتر ایرانیان

تهاتر : 768,500ریال

15,370,000 ریال 15,370,000 ریال
4درصد تهاتر

بیمه بدنه

دفتر بیمه ایران

تهاتر : 800,000ریال

19,200,000 ریال 20,000,000 ریال
2درصد تهاتر

بیمه شخص ثالث

دفتر بیمه ایران

تهاتر : 400,000ریال

19,600,000 ریال 20,000,000 ریال
10درصد تهاتر

بیمه مسئولیت پزشکی

دفتر بیمه ایران

تهاتر : 2,000,000ریال

18,000,000 ریال 20,000,000 ریال
10درصد تهاتر

بیمه بدنه

شرکت بیمه سامان

تهاتر : 2,000,000ریال

18,000,000 ریال 20,000,000 ریال
4درصد تهاتر

بیمه شخص ثالث

شرکت بیمه سامان

تهاتر : 960,000ریال

23,040,000 ریال 24,000,000 ریال
3درصد تهاتر

بیمه عمر ویژه 13 الی 30 سال

بیمه پاسارگارد نمایندگی دهقانی کد 6224611

تهاتر : 720,000ریال

23,280,000 ریال 24,000,000 ریال
5درصد تهاتر

بیمه بدنه

بیمه پاسارگارد نمایندگی دهقانی کد 6224611

تهاتر : 1,000,000ریال

19,000,000 ریال 20,000,000 ریال