شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

ثبت دفاتر روزنامه و دفتر کار

حسابداری اصغری

تهاتر : 9,000,000ریال

21,000,000 ریال 30,000,000 ریال

ارائه صورتهای مالی

حسابداری اصغری

تهاتر : 21,000,000ریال

49,000,000 ریال 70,000,000 ریال

ارائه ارزش افزوده

حسابداری اصغری

تهاتر : 6,000,000ریال

14,000,000 ریال 20,000,000 ریال

ارائه ماده 69 خرید و فروش فصلی

حسابداری اصغری

تهاتر : 6,000,000ریال

14,000,000 ریال 20,000,000 ریال

ارائه اظهار نامه موضوع ماده 110

حسابداری اصغری

تهاتر : 28,000,000ریال

52,000,000 ریال 80,000,000 ریال

ثبت اسنادو کنترل اسناد

حسابداری اصغری

تهاتر : 21,000,000ریال

39,000,000 ریال 60,000,000 ریال

تهیه حقوق و دستمزد

حسابداری اصغری

تهاتر : 6,000,000ریال

14,000,000 ریال 20,000,000 ریال

پکیج حسابداری سالیانه

حسابداری اصغری

تهاتر : 390,000,000ریال

910,000,000 ریال 1,300,000,000 ریال