شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

کاشیکاری

بازسازی تعمیرات و طراحی نقشه ساختمان

تهاتر : 105,000,000ریال

195,000,000 ریال 300,000,000 ریال

بازسازی بنا

بازسازی تعمیرات و طراحی نقشه ساختمان

تهاتر : 175,000,000ریال

325,000,000 ریال 500,000,000 ریال

طراحی تاسیسات

بازسازی تعمیرات و طراحی نقشه ساختمان

تهاتر : 3,500,000ریال

6,500,000 ریال 10,000,000 ریال

کشیدن از بیلت

خدمات ساختمانی

تهاتر : 6,000,000ریال

24,000,000 ریال 30,000,000 ریال

طراحی تاسیسات

خدمات ساختمانی

تهاتر : 60,000ریال

240,000 ریال 300,000 ریال

متره برآورد

خدمات ساختمانی

تهاتر : 6,000,000ریال

24,000,000 ریال 30,000,000 ریال

نوشتن صورت وضعیت

خدمات ساختمانی

تهاتر : 1,400,000ریال

5,600,000 ریال 7,000,000 ریال

نصب کولرگازی

نصب وتعمیر وفروش کولرگازی

تهاتر : 1,000,000ریال

4,000,000 ریال 5,000,000 ریال

تعمیرکولرگازی

نصب وتعمیر وفروش کولرگازی

تهاتر : 1,000,000ریال

4,000,000 ریال 5,000,000 ریال