شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

10درصد تهاتر

کارکرد ساعتی

تاسیسات (گودرزی)

تهاتر : 100,000ریال

900,000 ریال 1,000,000 ریال
10درصد تهاتر

کارکرد روزمزد

تاسیسات (گودرزی)

تهاتر : 500,000ریال

4,500,000 ریال 5,000,000 ریال
10درصد تهاتر

حق بازدید کار با رفت و برگشت

تاسیسات (گودرزی)

تهاتر : 70,000ریال

630,000 ریال 700,000 ریال
20درصد تهاتر

کشیدن از بیلت

خدمات ساختمانی

تهاتر : 6,000,000ریال

24,000,000 ریال 30,000,000 ریال
20درصد تهاتر

طراحی تاسیسات

خدمات ساختمانی

تهاتر : 60,000ریال

240,000 ریال 300,000 ریال
20درصد تهاتر

متره برآورد

خدمات ساختمانی

تهاتر : 6,000,000ریال

24,000,000 ریال 30,000,000 ریال
20درصد تهاتر

نوشتن صورت وضعیت

خدمات ساختمانی

تهاتر : 1,400,000ریال

5,600,000 ریال 7,000,000 ریال
20درصد تهاتر

نصب کولرگازی

نصب وتعمیر وفروش کولرگازی

تهاتر : 1,000,000ریال

4,000,000 ریال 5,000,000 ریال
20درصد تهاتر

تعمیرکولرگازی

نصب وتعمیر وفروش کولرگازی

تهاتر : 1,000,000ریال

4,000,000 ریال 5,000,000 ریال