شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

پوستر دیواری ترک

دکوراسین من

تهاتر : 160,000ریال

640,000 ریال 800,000 ریال

کاغذ دیواری222

دکوراسین من

تهاتر : 540,000ریال

2,160,000 ریال 2,700,000 ریال

کاغذ دیواری کرون

دکوراسین من

تهاتر : 450,000ریال

1,800,000 ریال 2,250,000 ریال

کاغذ دیواری 444

دکوراسین من

تهاتر : 540,000ریال

2,160,000 ریال 2,700,000 ریال

کاغذ دیواری راوج

دکوراسین من

تهاتر : 450,000ریال

1,800,000 ریال 2,250,000 ریال

کاغذ دیواری اسنو

دکوراسین من

تهاتر : 450,000ریال

1,800,000 ریال 2,250,000 ریال

نقاشی و پتینه

بازسازی تعمیرات و طراحی نقشه ساختمان

تهاتر : 7,000,000ریال

13,000,000 ریال 20,000,000 ریال

تغیر نقشه

بازسازی تعمیرات و طراحی نقشه ساختمان

تهاتر : 17,500,000ریال

32,500,000 ریال 50,000,000 ریال

دکوراسیون داخلی

بازسازی تعمیرات و طراحی نقشه ساختمان

تهاتر : 14,000,000ریال

26,000,000 ریال 40,000,000 ریال