شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

10درصد تهاتر

سه تخته + یک تخت اضاف

هتل پامچال تهران

تهاتر : 1,270,000ریال

11,430,000 ریال 12,700,000 ریال
15درصد تهاتر

8تخته فقط روزهای عادی

مزرعه گردشگری خورشید

تهاتر : 1,500,000ریال

8,500,000 ریال 10,000,000 ریال
15درصد تهاتر

هتل 4تخته تعطیلات

مزرعه گردشگری خورشید

تهاتر : 1,200,000ریال

6,800,000 ریال 8,000,000 ریال
15درصد تهاتر

هتل 4تخته در روزهای عادی

مزرعه گردشگری خورشید

تهاتر : 750,000ریال

4,250,000 ریال 5,000,000 ریال
15درصد تهاتر

پکیج گردشگری تعطیلات

مزرعه گردشگری خورشید

تهاتر : 75,000ریال

425,000 ریال 500,000 ریال
15درصد تهاتر

پکیج گردشگری

مزرعه گردشگری خورشید

تهاتر : 45,000ریال

255,000 ریال 300,000 ریال
50درصد تهاتر

سرویس اضافه

هتل بیستون کرمانشاه

تهاتر : 583,150ریال

583,150 ریال 1,166,300 ریال
50درصد تهاتر

اتاق چهار تخته

هتل بیستون کرمانشاه

تهاتر : 4,469,000ریال

4,469,000 ریال 8,938,000 ریال
50درصد تهاتر

اتاق سه تخته

هتل بیستون کرمانشاه

تهاتر : 3,177,350ریال

3,177,350 ریال 6,354,700 ریال