شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

30درصد تهاتر

آموزش تئوری موسیقی

گروه هماوا

تهاتر : 9,000,000ریال

21,000,000 ریال 30,000,000 ریال
30درصد تهاتر

آموزش تار

گروه هماوا

تهاتر : 3,000,000ریال

7,000,000 ریال 10,000,000 ریال
30درصد تهاتر

آموزش پیانو

گروه هماوا

تهاتر : 6,000,000ریال

14,000,000 ریال 20,000,000 ریال
30درصد تهاتر

آموزش گیتار

گروه هماوا

تهاتر : 1,500,000ریال

3,500,000 ریال 5,000,000 ریال
20درصد تهاتر

آموزش سلفژ

آموزش موسیقی

تهاتر : 300,000ریال

1,200,000 ریال 1,500,000 ریال
20درصد تهاتر

آموزش ویولن

آموزش موسیقی

تهاتر : 300,000ریال

1,200,000 ریال 1,500,000 ریال
20درصد تهاتر

آموزش تنبک

آموزش موسیقی

تهاتر : 300,000ریال

1,200,000 ریال 1,500,000 ریال
20درصد تهاتر

آموزش آهنگسازی و تنظیم

موسیقی یزدانی

تهاتر : 4,000,000ریال

16,000,000 ریال 20,000,000 ریال
10درصد تهاتر