شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

تدریس دروس اول ابتدایی

تدریس دروس اول ابتدایی

تهاتر : 350,000ریال

1,400,000 ریال 1,750,000 ریال

تدریس دروس اول ابتدایی

آموزش موسیقی

تهاتر : 240,000ریال

960,000 ریال 1,200,000 ریال

آموزش ریاضی مقطع ابتدایی هر جلسه(یک ساعت)

آموزش ریاضی

تهاتر : 175,000ریال

525,000 ریال 700,000 ریال

آموزش مقطع راهنمایی و دبیرستان هر جلسه(یک ساعت)

آموزش ریاضی

تهاتر : 250,000ریال

750,000 ریال 1,000,000 ریال

آموزش کلیه مقاطع دانشگاه هرجلسه(یک ساعت)

آموزش ریاضی

تهاتر : 260,000ریال

1,040,000 ریال 1,300,000 ریال

تدریس ریاضی

آموزش و مشاوره دروس پایه تا کنکور ایلامی

تهاتر : 900,000ریال

900,000 ریال 1,800,000 ریال