شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

10درصد تهاتر

تدریس فیزیک

تدریس ریاضی/فیزیک/کامپیوتر/خط نستعلیق

تهاتر : 100,000ریال

900,000 ریال 1,000,000 ریال
10درصد تهاتر

تدریس ریاضی

تدریس ریاضی/فیزیک/کامپیوتر/خط نستعلیق

تهاتر : 100,000ریال

900,000 ریال 1,000,000 ریال
10درصد تهاتر

آموزش ریاضی و فیزیک دانشگاه

تدریس خصوصی

تهاتر : 150,000ریال

1,350,000 ریال 1,500,000 ریال
10درصد تهاتر

آموزش ریاضی و فیزیک راهنمایی

تدریس خصوصی

تهاتر : 100,000ریال

900,000 ریال 1,000,000 ریال
10درصد تهاتر

آموزش ریاضی فیزیک دبیرستان

تدریس خصوصی

تهاتر : 120,000ریال

1,080,000 ریال 1,200,000 ریال
30درصد تهاتر

تدریس خصوصی ریاضی

تدریس ریاضی وفیزیک

تهاتر : 720,000ریال

1,680,000 ریال 2,400,000 ریال
30درصد تهاتر

تدریس فیزیک

تدریس ریاضی وفیزیک

تهاتر : 720,000ریال

1,680,000 ریال 2,400,000 ریال
30درصد تهاتر

آموزش ریاضی(مقطع متوسطه 7 8 9)

آموزش ریاضی

تهاتر : 450,000ریال

1,050,000 ریال 1,500,000 ریال