شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

طراحی سایت

مشاوره میرزایی

تهاتر : 6,000,000ریال

24,000,000 ریال 30,000,000 ریال

آموزش فوتوشاپ به صورت حرفه ایی و مبتدی

آموزش فوتوشاپ

تهاتر : 2,750,000ریال

2,750,000 ریال 5,500,000 ریال

برنامه نویسی کامپیوتر

خدمات نرم افزار حسینی

تهاتر : 250,000ریال

750,000 ریال 1,000,000 ریال

نصب ویندوز

خدمات نرافزار و نصب ویندوز

تهاتر : 150,000ریال

350,000 ریال 500,000 ریال

نصب ویندوز

اخوان کامپیوتر

تهاتر : 360,000ریال

840,000 ریال 1,200,000 ریال

نصب افیس

خدمات نرافزار و نصب ویندوز

تهاتر : 120,000ریال

280,000 ریال 400,000 ریال

نصب متعلقات ویندوز

خدمات نرافزار و نصب ویندوز

تهاتر : 90,000ریال

210,000 ریال 300,000 ریال

نصب سایر نرم افزارها

خدمات نرافزار و نصب ویندوز

تهاتر : 90,000ریال

210,000 ریال 300,000 ریال