شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

25درصد تهاتر

ژلیش ناخن

سالن زیبایی آوای عروس

تهاتر : 150,000ریال

450,000 ریال 600,000 ریال
25درصد تهاتر

ترمیم ناخن

سالن زیبایی آوای عروس

تهاتر : 150,000ریال

450,000 ریال 600,000 ریال
15درصد تهاتر

کاشت ناخن

سالن زیبایی (پارمیدا رضاخانی)

تهاتر : 300,000ریال

1,700,000 ریال 2,000,000 ریال
20درصد تهاتر

کاشت ناخن

سالن زیبایی آوای عروس

تهاتر : 320,000ریال

1,280,000 ریال 1,600,000 ریال
20درصد تهاتر

کاشت ناخن

سالن زیبایی آرام بیوتی

تهاتر : 370,000ریال

1,480,000 ریال 1,850,000 ریال
20درصد تهاتر

کاشت ناخن

سالن زیبایی نفس

تهاتر : 360,000ریال

1,440,000 ریال 1,800,000 ریال
20درصد تهاتر

ترمیم ناخن

سالن زیبایی نفس

تهاتر : 140,000ریال

560,000 ریال 700,000 ریال
30درصد تهاتر

ژلیش روی کاشت

سالن زیبایی نفس

تهاتر : 180,000ریال

420,000 ریال 600,000 ریال
30درصد تهاتر

کاشت ناخن

سالن گلگون

تهاتر : 510,000ریال

1,190,000 ریال 1,700,000 ریال