شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

لاکژل روی کاشت

سالن زیبایی پایون

تهاتر : 70,000ریال

280,000 ریال 350,000 ریال
20درصد تهاتر

ژلیش پا

سالن زیبایی پایون

تهاتر : 120,000ریال

480,000 ریال 600,000 ریال
20درصد تهاتر

مانیکور خیس

سالن زیبایی پایون

تهاتر : 70,000ریال

280,000 ریال 350,000 ریال
20درصد تهاتر

ژلیش ناخن طبیعی

سالن زیبایی پایون

تهاتر : 170,000ریال

680,000 ریال 850,000 ریال
20درصد تهاتر

لمینت ناخن

سالن زیبایی پایون

تهاتر : 200,000ریال

800,000 ریال 1,000,000 ریال
20درصد تهاتر

کاور ناخن طبیعی

سالن زیبایی پایون

تهاتر : 200,000ریال

800,000 ریال 1,000,000 ریال
20درصد تهاتر

ترمیم ناخن

سالن زیبایی پایون

تهاتر : 160,000ریال

640,000 ریال 800,000 ریال
20درصد تهاتر

کاشت ناخن+لاکژل

سالن زیبایی پایون

تهاتر : 360,000ریال

1,440,000 ریال 1,800,000 ریال
20درصد تهاتر

ژلیش ناخن طبیعی دست و پا

سالن زیبایی سروناز

تهاتر : 160,000ریال

640,000 ریال 800,000 ریال