شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

کاشت ناخن

سالن زیبایی پریال

تهاتر : 240,000ریال

960,000 ریال 1,200,000 ریال

کاشت ناخن

سالن زیبایی یکتاچهره

تهاتر : 360,000ریال

1,440,000 ریال 1,800,000 ریال

کاشت ناخن

مجموعه زیبایی اینانا

تهاتر : 240,000ریال

960,000 ریال 1,200,000 ریال

کاشت ناخن

سالن زیبایی بانو

تهاتر : 300,000ریال

1,200,000 ریال 1,500,000 ریال

کاشت ناخن

سالن زیبایی مونا سالاری

تهاتر : 400,000ریال

3,600,000 ریال 4,000,000 ریال

کاشت ناخن

شیرین بیوتی

تهاتر : 150,000ریال

1,350,000 ریال 1,500,000 ریال

کاشت ناخن

سالن زیبایی میم

تهاتر : 380,000ریال

1,520,000 ریال 1,900,000 ریال

کاشت ناخن

آیدا اسپا

تهاتر : 425,000ریال

1,275,000 ریال 1,700,000 ریال

کاشت ناخن

سالن زیبایی تک ستاره شیراز

تهاتر : 480,000ریال

1,120,000 ریال 1,600,000 ریال