شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

مانیکور

سالن زیبایی گوهر

تهاتر : 160,000ریال

640,000 ریال 800,000 ریال
20درصد تهاتر

پدیکور و کفسابی

سالن زیبایی گوهر

تهاتر : 440,000ریال

1,760,000 ریال 2,200,000 ریال
10درصد تهاتر

ژلیش روی کاشت

سالن زیبایی گوهر

تهاتر : 70,000ریال

630,000 ریال 700,000 ریال
10درصد تهاتر

ژلیش ناخن طبیعی

سالن زیبایی گوهر

تهاتر : 110,000ریال

990,000 ریال 1,100,000 ریال
15درصد تهاتر

کاشت ناخن

سالن زیبایی گوهر

تهاتر : 450,000ریال

2,550,000 ریال 3,000,000 ریال
25درصد تهاتر

ژلیش ناخن

سالن زیبایی آوای عروس

تهاتر : 150,000ریال

450,000 ریال 600,000 ریال
25درصد تهاتر

ترمیم ناخن

سالن زیبایی آوای عروس

تهاتر : 150,000ریال

450,000 ریال 600,000 ریال
15درصد تهاتر

کاشت ناخن

سالن زیبایی (پارمیدا رضاخانی)

تهاتر : 300,000ریال

1,700,000 ریال 2,000,000 ریال
20درصد تهاتر

کاشت ناخن

سالن زیبایی آوای عروس

تهاتر : 238,000ریال

952,000 ریال 1,190,000 ریال