شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

33درصد تهاتر

ژلیش ناخن

سالن زیبایی کلبه آرزو

تهاتر : 165,000ریال

335,000 ریال 500,000 ریال
33درصد تهاتر

کاشت ناخن

سالن زیبایی کلبه آرزو

تهاتر : 594,000ریال

1,206,000 ریال 1,800,000 ریال
33درصد تهاتر

ترمیم ناخن

سالن زیبایی کلبه آرزو

تهاتر : 297,000ریال

603,000 ریال 900,000 ریال
20درصد تهاتر

ناخن شکسته

سالن زیبایی رایکا

تهاتر : 20,000ریال

80,000 ریال 100,000 ریال
20درصد تهاتر

مانیکور روسی

سالن زیبایی رایکا

تهاتر : 100,000ریال

400,000 ریال 500,000 ریال
20درصد تهاتر

کاشت بیبی بومر

سالن زیبایی رایکا

تهاتر : 160,000ریال

640,000 ریال 800,000 ریال
20درصد تهاتر

کاشت ناخن پلی ژل

سالن زیبایی رایکا

تهاتر : 540,000ریال

2,160,000 ریال 2,700,000 ریال
20درصد تهاتر

لمینت ناخن

سالن زیبایی رایکا

تهاتر : 400,000ریال

1,600,000 ریال 2,000,000 ریال
20درصد تهاتر

ژلیش ناخن طبیعی

سالن زیبایی رایکا

تهاتر : 220,000ریال

880,000 ریال 1,100,000 ریال