شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

اپیلاسیون

سالن زیبایی آنیلا

تهاتر : 450,000ریال

1,050,000 ریال 1,500,000 ریال

اپیلاسیون کل بدن(دائمی)

سالن زیبایی هستی

تهاتر : 400,000ریال

1,600,000 ریال 2,000,000 ریال

اپیلاسیون کل بدن(دائمی)

سالن زیبایی گوهردیبا

تهاتر : 480,000ریال

1,120,000 ریال 1,600,000 ریال

اپیلاسیون کل بدن(معمولی)

سالن زیبایی هستی

تهاتر : 240,000ریال

960,000 ریال 1,200,000 ریال

اپیلاسیون کل بدن(معمولی)

ارایشی زیبایی زوشا

تهاتر : 24,000ریال

96,000 ریال 120,000 ریال

اپیلاسیون کل بدن(معمولی)

سالن زیبایی گوهردیبا

تهاتر : 360,000ریال

840,000 ریال 1,200,000 ریال

اپیلاسیون کل بدن

آموزشگاه وآرایشگاه پاکسیما

تهاتر : 300,000ریال

1,200,000 ریال 1,500,000 ریال

اپیلاسیون کل بدن

هیروماساژ

تهاتر : 1,880,000ریال

2,820,000 ریال 4,700,000 ریال

اپیلاسیون کل بدن

سالن آرایش اسما

تهاتر : 420,000ریال

780,000 ریال 1,200,000 ریال