شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

30درصد تهاتر

پای کامل

کلینیک پوست

تهاتر : 420,000ریال

980,000 ریال 1,400,000 ریال
30درصد تهاتر

ساق پا

کلینیک پوست

تهاتر : 270,000ریال

630,000 ریال 900,000 ریال
30درصد تهاتر

دست کامل

کلینیک پوست

تهاتر : 360,000ریال

840,000 ریال 1,200,000 ریال
30درصد تهاتر

ساعد

کلینیک پوست

تهاتر : 270,000ریال

630,000 ریال 900,000 ریال
30درصد تهاتر

بیکینی

کلینیک پوست

تهاتر : 285,000ریال

665,000 ریال 950,000 ریال
30درصد تهاتر

زیر بغل

کلینیک پوست

تهاتر : 225,000ریال

525,000 ریال 750,000 ریال
30درصد تهاتر

صورت

کلینیک پوست

تهاتر : 180,000ریال

420,000 ریال 600,000 ریال
30درصد تهاتر

هیرفیلر

کلینیک پوست

تهاتر : 6,900,000ریال

16,100,000 ریال 23,000,000 ریال
30درصد تهاتر

ضد ریزش مو

کلینیک پوست

تهاتر : 2,700,000ریال

6,300,000 ریال 9,000,000 ریال