شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

رادیولوژی در منزل

تصویر برداری درمنزل

تهاتر : 500,000

4,500,000 ریال 5,000,000 ریال

سونوگرافی درمنزل

تصویر برداری درمنزل

تهاتر : 900,000

8,100,000 ریال 9,000,000 ریال

سونوگرافی داپلر از عروق در منزل

تصویر برداری درمنزل

تهاتر : 1,500,000

13,500,000 ریال 15,000,000 ریال