شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

تست پاپ اسمیر

مطب مامایی

تهاتر : 200,000ریال

800,000 ریال 1,000,000 ریال

iudiگذاری

مطب مامایی

تهاتر : 600,000ریال

2,400,000 ریال 3,000,000 ریال

ویزیت بارداری وتشکیل پرونده

مطب مامایی

تهاتر : 400,000ریال

1,600,000 ریال 2,000,000 ریال

ویزیت مامایی و بیماری زنان

کلینیک مامایی

تهاتر : 50,000ریال

200,000 ریال 250,000 ریال

پاپ اسمیر

کلینیک مامایی

تهاتر : 40,000ریال

160,000 ریال 200,000 ریال

آیووی

کلینیک مامایی

تهاتر : 260,000ریال

1,040,000 ریال 1,300,000 ریال