شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

رب آلو ظرفی

سبزی کده جماعت

تهاتر : 40,000ریال

160,000 ریال 200,000 ریال
20درصد تهاتر

سیر ترشی 5 ساله طبیعی(1 کیلویی )

سبزی کده جماعت

تهاتر : 120,000ریال

480,000 ریال 600,000 ریال
20درصد تهاتر

چیپس خانگی (کیلویی)

سبزی کده جماعت

تهاتر : 130,000ریال

520,000 ریال 650,000 ریال
20درصد تهاتر

کرفس خرد شده(1 کیلویی)

سبزی کده جماعت

تهاتر : 26,000ریال

104,000 ریال 130,000 ریال
20درصد تهاتر

نعنا جعفری و برگ کرفس خرد شده(نیم کیلویی)

سبزی کده جماعت

تهاتر : 24,000ریال

96,000 ریال 120,000 ریال
20درصد تهاتر

کرفس سرخ شده (نیم کیلویی)

سبزی کده جماعت

تهاتر : 24,000ریال

96,000 ریال 120,000 ریال
20درصد تهاتر

سرکه سیب خانگی (1 لیتری)

سبزی کده جماعت

تهاتر : 40,000ریال

160,000 ریال 200,000 ریال
20درصد تهاتر

ترشی غوره غوره (700 گرم)

سبزی کده جماعت

تهاتر : 44,000ریال

176,000 ریال 220,000 ریال
20درصد تهاتر

لوبیاسبز کیلویی

سبزی کده جماعت

تهاتر : 50,000ریال

200,000 ریال 250,000 ریال