شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071  - تبریز :34393280 - 041

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

20درصد تهاتر

فتوتراپی

تجهیزات پزشکی یاران مادر

تهاتر : 440,000ریال

1,760,000 ریال 2,200,000 ریال
20درصد تهاتر

مشاوره و نظارت بر اجرای مراکز درمانی

بنیان تجهیز

تهاتر : 20,000ریال

80,000 ریال 100,000 ریال
20درصد تهاتر

شارژ طراحی مراکز درمانی

بنیان تجهیز

تهاتر : 140,000ریال

560,000 ریال 700,000 ریال
20درصد تهاتر

حجامت عام

خدمات پرستاری در منزل عبدی زاده

تهاتر : 300,000ریال

1,200,000 ریال 1,500,000 ریال
20درصد تهاتر

سوند معده

خدمات پرستاری در منزل عبدی زاده

تهاتر : 600,000ریال

2,400,000 ریال 3,000,000 ریال
20درصد تهاتر

سونداژ مثانه

خدمات پرستاری در منزل عبدی زاده

تهاتر : 600,000ریال

2,400,000 ریال 3,000,000 ریال
20درصد تهاتر

سرم تراپی

خدمات پرستاری در منزل عبدی زاده

تهاتر : 500,000ریال

2,000,000 ریال 2,500,000 ریال
25درصد تهاتر

پانسمان زخم دیابتی

پرستاری در منزل کوشا سلامت

تهاتر : 500,000ریال

1,500,000 ریال 2,000,000 ریال
25درصد تهاتر

کنترل فشار خون و قند

پرستاری در منزل کوشا سلامت

تهاتر : 250,000ریال

750,000 ریال 1,000,000 ریال