شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

نگهداری از سالمند

پرستاری

تهاتر : 2,000,000ریال

18,000,000 ریال 20,000,000 ریال

نگهداری از کودک

پرستاری

تهاتر : 2,000,000ریال

18,000,000 ریال 20,000,000 ریال

پکیج رژیم غذایی

مرکز مشاوره و رژیم درمانی

تهاتر : 525,000ریال

975,000 ریال 1,500,000 ریال

مشاوره درمانی و نسخه پیچی

طب سنتی رشیدی

تهاتر : 60,000ریال

240,000 ریال 300,000 ریال

زالو تراپی هر عدد

طب سنتی رشیدی

تهاتر : 50,000ریال

200,000 ریال 250,000 ریال

حجامت عام

طب سنتی رشیدی

تهاتر : 80,000ریال

320,000 ریال 400,000 ریال

حجامت عام

خدمات طب سنتی

تهاتر : 400,000ریال

400,000 ریال 800,000 ریال

حجامت خاص 1

طب سنتی رشیدی

تهاتر : 100,000ریال

400,000 ریال 500,000 ریال

حجامت خاص 2

طب سنتی رشیدی

تهاتر : 150,000ریال

600,000 ریال 750,000 ریال