شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

جا به جایی ساید

اطلس بار

تهاتر : 20,000ریال

180,000 ریال 200,000 ریال

کارگر جابجایی

اطلس بار

تهاتر : 100,000ریال

900,000 ریال 1,000,000 ریال

جا به جایی لوازم منزل

اطلس بار

تهاتر : 400,000ریال

3,600,000 ریال 4,000,000 ریال

باز کردن در ساید

باربری

تهاتر : 100,000ریال

900,000 ریال 1,000,000 ریال

حمل گاوصندوق

باربری

تهاتر : 100,000ریال

900,000 ریال 1,000,000 ریال

حمل پیانو

باربری

تهاتر : 100,000ریال

900,000 ریال 1,000,000 ریال

پیاده روی

باربری

تهاتر : 5,000ریال

45,000 ریال 50,000 ریال

کمد

باربری

تهاتر : 50,000ریال

450,000 ریال 500,000 ریال

جابه جایی اساس منزل

باربری

تهاتر : 250,000ریال

2,250,000 ریال 2,500,000 ریال