شماره تماس : تهران :22024781 - 021 / 73641 - 021  -  شیراز :36285541 - 071

نمایش 1–9 از 21 نتیجه

10درصد تهاتر

سرامیک استخر(متری)

خدمات ساختمانی (محمودی)

تهاتر : 180,000ریال

1,620,000 ریال 1,800,000 ریال
10درصد تهاتر

سرامیک راه پله

خدمات ساختمانی (محمودی)

تهاتر : 90,000ریال

810,000 ریال 900,000 ریال
10درصد تهاتر

کارگر ماهر

خدمات ساختمانی (محمودی)

تهاتر : 300,000ریال

2,700,000 ریال 3,000,000 ریال
10درصد تهاتر

کارگر ساده

خدمات ساختمانی (محمودی)

تهاتر : 200,000ریال

1,800,000 ریال 2,000,000 ریال
10درصد تهاتر

خرد کاری روزمزد

خدمات ساختمانی (محمودی)

تهاتر : 400,000ریال

3,600,000 ریال 4,000,000 ریال
10درصد تهاتر

کچ کاری از

خدمات ساختمانی (محمودی)

تهاتر : 50,000ریال

450,000 ریال 500,000 ریال
10درصد تهاتر

سیمان کاری از

خدمات ساختمانی (محمودی)

تهاتر : 50,000ریال

450,000 ریال 500,000 ریال
10درصد تهاتر

سنگ کاری از

خدمات ساختمانی (محمودی)

تهاتر : 100,000ریال

900,000 ریال 1,000,000 ریال
10درصد تهاتر

کاشی و سرامیک(متری)

خدمات ساختمانی (محمودی)

تهاتر : 50,000ریال

450,000 ریال 500,000 ریال